Termotiskárny

Termotiskárny | Datamax | Printronix | Zebra | TTR folie  | Etikety | Sw Codesoft | Příslušenství | Kontakty

TTR (termotransferové) fólie

Kvalitu potisku etiket z termotransferových tiskáren výraznou měrou ovlivňují TTR fólie, někdy též zjednodušeně nazývané "termopásky". Vedle nich pochopitelně záleží i na konfiguraci tiskárny, hlavně nastavení teploty termohlavy, přítlaku a rychlosti tisku. Konstrukčně je fólie vyrobena z několika vrstev:

  • Backcoating - ochranná vrstva na silikonové bázi s nízkým koeficientem tření
  • PET fólie - nosná vrstva o vysoké pevnosti a tloušťce cca 4,5 µm
  • Aktivní vrstva - ta je proměnná dle složení a určení TTR fólie

Druh TTR fólie volíme podle použitého materiálu etiket a požadavků na odolnost potisku, základní rozdělení používaných materiálů aktivní vrstvy TTR fólií je následující:

  • vosk - základní nejlevnější materiál, určený pro potisk papírových etiket bez zvýšených požadavků na odolnost, nejčastěji používaný materiál
  • směs vosku a pryskyřice - určeno pro použití k potisku při požadavku na zvýšenou odolnost proti mechanickému otěru, vzdušné vlhkosti nebo teplotě
  • čistá pryskyřice - pro potisk etiket na bázi PET nebo PE, pro použití při požadavku na nejvyšší odolnost pro přímé vlhkosti, chemickým látkám, vysokým teplotám nebo silnému mech. otěru

Každá TTR fólie má řadu dalších technických parametrů a na její správné volbě velmi záleží z pohledu výsledné kvality potištěných etiket a čitelnosti čárových kódů.

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho internetového obchodu, který najdete na adrese http://eshop.profiprint.cz